Financiën

Wij hebben een samenwerkingsverband met SDW uit Roosendaal. Deelnemers die bij SDW wonen of dagbesteding hebben kunnen via SDW ook bij ons dagbesteding volgen. Aanvraag loopt dan via het startpunt van SDW 088-2593010.

Wij zijn als zorgboerderij bekend bij de gemeente Tholen, afdeling WMO. Deelnemers die graag bij ons dagbesteding willen afnemen en waarvan de indicatie via de gemeente loopt zijn van harte welkom om dit bij de afdeling WMO aan te geven. Dan gaan zij verder in gesprek om dit te realiseren. Telefoonnummer 14 0166, site voor meer informatie www.tholen.nl

Vanaf april 2016 werken wij ook samen met Prisma. De deelnemers die hier wonen of werken kunnen via Prisma bij ons dagbesteding afnemen. Als je meer informatie hierover wilt kun je contact met ons opnemen.

PGB. Uiteraard zijn deelnemers met een pgb budget bij ons welkom. Wij zijn aangesloten bij het landelijk systeem van zorgboeren en hebben een keurmerksysteem ingevuld en dit is goedgekeurd. Meer hierover verderop de site.

We zijn erg blij met de samenwerkingsovereenkomst die we hebben afgesloten met Sjaloom Zorg. Dit betekent dat de deelnemers die wonen bij Smalstad XL bij ons dagbesteding kunnen afnemen. Als hier interesse in is horen wij dat natuurlijk graag.

Per januari 2017 hebben wij een contract met de Gemeente Bergen op Zoom. Dit betekent voor iedereen die een WMO indicatie heeft zorg bij ons af kan nemen. Neem contact op met ons of met de gemeente BoZ voor meer informatie.

Welkom!! Iedereen is welkom om contact op te nemen om navraag te doen over de financiën rondom de dagbesteding. Een welkomstgesprek is dan wellicht het vervolg en opgave en plaatsing voor de dagbesteding op onze zorgboerderij.

Deel deze pagina